Vores tilgang

Vi sigter efter at gøre rekrutteringprocessen transparent, effektiv og let for dig. Jo mindre tid og energi du bruger på irrelevante kandidater, des mere tid er der til at fokusere på den rigtige kandidat til jobbet. Vi håndterer processen – du skal bare vælge kandidaten, du vil ansætte.

Discovery

Vores rekrutteringsproces er designet til at være effektiv. Vi definerer stillingsprofilen i samarbejde med dig og din hiring-manager. Vi søger at forstå din situation og dit rekrutteringsbehov kombineret med virksomhedskulturen og teamprofilen for at kunne identificere de helt rigtige IT-specialister.

Baseret på vores interview med din hiring-manager udarbejder vi en kravspecifikation og stillingsbeskrivelse. Vi rekrutterer, når vi er fuldt ud sikre på, at vi forstår din virksomhed og ved, hvilken type kandidat vi søger.

Search

Vi identificerer og kontakter de IT-specialister, der passer til kravspecifikationen. Vores intelligente search- og engagementværktøjer er state of the art, og vores konsulenter bliver løbende trænet og coachet, så vores standarder følger med udviklingen. Vores search er baseret på søgning i relevante online netværk og databaser. Search er understøttet af SoMe-marketing og udvikling og pleje af vores eksisterende talentpuljer. 

Vi screener kandidaterne og kontakter relevante profiler med henblik på at producere en liste til dig. Vores fokus er at levere det helt rigtige match til dig, din virksomhed og dit team.

Hire

Du modtager en liste med de bedste kandidater i vores videointerview platform. Vi præsenterer alle kandidaterne med en kort videointroduktion. På dette tidspunkt har du en god fornemmelse af både kandidaternes kompetencer og deres personligheder. Vi håndterer hele rekrutteringsprocessen på dine vegne. Vi organiserer og udfører interviews, tests, referencecheck, kontrakt- og lønforhandling samt onboarding. Du er en ressource og beslutningstager i processen, men du kommer ikke til at bruge unødvendig tid på at koordinere hele rekrutteringsprocessen.

Hvis du rekrutterer en kandidat fra udlandet, tilbyder vi at hjælpe med relocation-processen, herunder bl.a. VISA-ansøgninger, arbejdstilladelser og jobsøgning for kandidatens partner.

Support

Fastholdelse er nøglen til succes! Vi støtter både dig og din nyansatte i onboardingen og har kontinuerlig kontakt med jer begge for at sikre, at både performance og arbejdsglæde er i top. Hvis du eller din nyansatte har problemer eller udfordringer, står vil til rådighed for jer, så udfordringen kan blive løst tidligt i ansættelsesforløbet. Vi stræber efter at støtte og hjælpe din nyansatte gennem hele karrieren. Vi vil være både din og talenternes ”trusted advisor”.

Klar til at rekruttere?

Se hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dig med dit rekrutteringsbehov!