Ledelsesudvikling

En af de stærkeste og mest effektive måder at udvikle en organisation på er ved at udvikle dens ledere. Og en af de stærkeste måder for os ledere at blive udviklet på, er ved at blive klar over, hvordan vi leder os selv, så vi bedre kan lede andre.

I vores ledelsesforløb opnår du som leder stor bevidsthed om dine personlige strategier og mønstre, og du får en dyb forståelse af, hvem du er som leder og hvordan du påvirker andre. Samtidig får du en række værktøjer, der gør dig til en bedre leder for dine medarbejdere og for virksomheden.

Gennem vores ledelsesforløb arbejder vi aktivt med emotionel intelligens, så du opnår større selvindsigt og bedre selvkontrol. For når du som leder kan balancere din selvkontrol, vil du stå stærkt, robust og autentisk i dit lederskab – både når der opstår udfordringer, forandringer i organisationen, konflikter på arbejdspladsen eller usikkerhed i markedet.

I forløbet opnår du som leder...
en mere nuanceret tilgang til dine medarbejdere, så du opnår et stærkt følgeskab fra både medarbejdere og lederkolleger. Herigennem vil du øge din afdelings og virksomheds samarbejdsevne, da du forstår dig bedre på relationer og det at skabe tillid til andre.

Du bliver som leder bedre til at håndtere konflikter, hvilket giver dig mere overskud i hverdagen og dermed bedre mulighed for at finde de rigtige løsninger til de problemer, der venter i horisonten. Ved at øge din emotionelle intelligens er du med til at skabe et sundt og inspirerende arbejdsmiljø, som andre ønsker at være en del af og bidrage til.

Som virksomhed opnår I...
at få en leder, der organisatorisk opnår en større helhedsforståelse for de udfordringer, der løbende sker i virksomheden. Ledere i dette forløb opbygger en langt større selvkontrol, hvilket højner virksomhedens beslutningskompetence og samarbejdsevne. 

Ledere med en høj emotionel intelligens styrker sammenhængskraften i en virksomhed, hvilket hjælper virksomheder med at nå deres mål. Og da de relationelle evner styrkes markant, motiveres medarbejdere i endnu højere grad, hvilket vil være med til at forebygge stress.

Ledelsesudvikling med lederen i centrum
At videreudvikle sine lederevner er en proces, der er forskellig fra person til person. Både i forhold til omfang og målsætning. Vi tager derfor altid udgangspunkt i de aktuelle lederudfordringer, som lederen står med, og arbejder professionelt med at rådgive og udvikle ledere 1:1 – både over kortere og længere perioder.

Vi har forskellige forløb, alt afhængig af hvad du har brug for. Skriv til jette@koldpartners.com for at høre mere om vores forløb for ledelsesudvikling.

Vi glæder os til at høre fra dig og være med til at styrke dig og din virksomhed.

Klar til effektiv ledelsesudvikling?

Kontakt os hvis vi skal styrke jer med et ledelsesforløb!